Добро пожаловать!
Основные разделы
ГлавнаяГлавная
ФорумФорум
RSS InfoRSS Info
АккаунтАккаунт
Каталог ссылокКаталог ссылок
КонтактыКонтакты
Личные сообщенияЛичные сообщения
Новости Эко-МИРА
НОВОСТИ ЭКОЛОГИИ НОВОСТИ ЭКОЛОГИИ
Опрос (голосование)Опрос (голосование)
ПоискПоиск
ПомощьПомощь
СТАТЬИСТАТЬИ
ФАЙЛЫФАЙЛЫ

Опрос пользователей
На каком авто Вы предпочтете ездить?

На бензиновом
На дизеле
На газе
На электротяге
Пешком или велосипеде


Результаты
Другие опросы

Всего голосов: 42
Комментарии: 1

Дружественные сайты
МорепромГИС-атмосфераБорщец


Банер 2
Нет содержания для этого блока!

Главная  Лучшие    Популярные   Список  
Статьи » Законодательство
"Про порядок ограничения, временного запрета или приостановки работы предприятий
Разместил: Всезнайка Дата: 13.12.2012       Прочитано: 1018   
0

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постановою Верховної Ради України

від 29 жовтня 1992 року N 2751-XII

 


ПОРЯДОК

обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ,

організацій і об'єктів у разі порушення нимизаконодавства про охорону навколишнього

природного середовища

 


1. Цей Порядок визначає правові основи прийняття рішень про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення діяльності

підприємств, установ, організацій і об'єктів (надалі - підприємств) незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища.


2. Діяльність підприємств, що здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища,

може бути:

обмежена - на певний період (до виконання необхідних природоохоронних заходів) встановлюються зменшені обсяги викидів і

скидів забруднюючих речовин та розміщення відходів у цілому по підприємству чи по окремих його цехах (дільницях) і одиницях

обладнання;

тимчасово заборонена (зупинена) - до виконання необхідних природоохоронних заходів зупиняється експлуатація підприємства

чи окремих його цехів (дільниць) і одиниць обладнання;

припинена - повністю припиняється експлуатація підприємства чи окремих його цехів (дільниць) і одиниць обладнання.

При тимчасовій забороні (зупиненні) чи припиненні діяльності підприємств забороняються всі викиди і скиди забруднюючих речовин

та розміщення відходів по підприємствах в цілому чи окремих їх цехах (дільницях) і одиницях обладнання.3. Рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) та припинення діяльності підприємств у разі порушення ними

законодавства про охорону навколишнього природного середовища приймають у межах своєї компетенції Кабінет Міністрів України,

Верховна Рада Республіки Крим, місцеві органи державної виконавчої влади, Міністерство охорони навколишнього природного

середовища України та його органи на місцях, органи державного санітарно-епідеміологічного нагляду, інші спеціально уповноважені

державні органи та органи місцевого самоврядування.


4. Діяльність підприємств обмежується або тимчасово забороняється (зупиняється) у разі перевищення ними лімітів

використання природних ресурсів, порушення екологічних нормативів, екологічних стандартів, а також вимог екологічної безпеки,

зокрема:


а) введення в дію підприємств, на яких не забезпечено в повному обсязі додержання екологічних вимог і виконання заходів,

передбачених проектами на їх будівництво (реконструкцію);


б) відсутності споруд, устаткування і пристроїв для очищення викидів і скидів або їх знешкодження, а також приладів контролю за

кількістю і складом забруднюючих речовин та характеристиками шкідливих факторів на підприємствах, діяльність яких пов'язана з

шкідливим впливом на навколишнє природне середовище, або порушення правил експлуатації зазначених споруд, устаткування, пристроїв і

приладів;


в) використання природних ресурсів, викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище,

складування, захоронення, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів без відповідних дозволів;

г) перевищення гранично допустимих чи тимчасово узгоджених викидів і скидів забруднюючих речовин в навколишнє природне

середовище, рівнів акустичного, електромагнітного, іонізуючого та іншого шкідливого впливу фізичних факторів, біологічного впливу та

радіоактивного забруднення;


д) порушення екологічних вимог при виробництві, зберіганні, транспортуванні, знешкодженні, захороненні токсичних та інших

речовин, небезпечних для навколишнього природного середовища, здоров'я та життя людей;


е) відсутності або нездійснення заходів, спрямованих на запобігання залповим викидам і скидам, що створюють високі та

екстремально високі рівні забруднення повітряного та водного басейнів і грунтів, становлять небезпеку для здоров'я та життя

людей, тваринного і рослинного світу;


є) виробництва й експлуатації транспортних та інших пересувних засобів і установок, у викидах та скидах яких вміст забруднюючих речовин перевищує встановлені нормативи;


ж) впровадження відкриттів, винаходів, застосування нової техніки, імпортного устаткування, технологій і систем, що не

відповідають екологічним вимогам;


з) порушення екологічних вимог при дислокації військових частин, проведенні ними військових навчань, маневрів, переміщенні

військ і військової техніки (крім випадків надзвичайних ситуацій, що оголошуються відповідно до законодавства України);


и) порушення інших вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища.


5. Підставою для припинення діяльності підприємств є систематичне перевищення ними лімітів використання природних

ресурсів, порушення екологічних нормативів та екологічних стандартів, що не можуть бути усунуті з технічних, економічних чи

інших причин.


6. Рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення діяльності підприємства підлягає виконанню в строки,

зазначені у цьому рішенні.


7. Не допускаються термінові тимчасова заборона (зупинення) чи припинення діяльності підприємства, якщо це може призвести до

виникнення аварійної ситуації.


8. У разі невиконання рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення діяльності підприємств винні

особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.


9. Державні органи, що прийняли рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення діяльності

підприємств або скасування таких рішень, надсилають у тридобовий строк відповідну інформацію Радам народних депутатів, на території

яких знаходяться підприємства.


10. Відновлення діяльності підприємств здійснюється з письмового дозволу органу, який прийняв рішення про тимчасову

заборону (зупинення) діяльності, або його вищого органу.


11. Рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення діяльності підприємств може бути оскаржено в судовому

порядку.


12. У разі необгрунтованого обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств винні в цьому

службові особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
Дополнительно по данной категории

14.01.2013 - Текст киотского протокола
13.12.2012 - Выдержки из Конституции Украины касающиеся экологии и прав граждан
13.12.2012 - ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ САНІТАРНИХ ПРАВИЛ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ НАСЕЛЕНИХ ПУ
13.12.2012 - "Закон о требованиях для получения разрешений на выбросы вредных веществ" N 108
13.12.2012 - НОРМАТИВИ граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел
13.12.2012 - "Порядок проведения и оплаты работ по выдаче разерешений на выбросы" N 302
13.12.2012 - Орхусская конвенция
14.07.2011 - ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки
11.07.2011 - Закон об экологической сети Украины
11.07.2011 - Закон Украины про отходы
10.07.2011 - ВОДНЫЙ КОДЕКС УКРАИНЫ
10.07.2011 - ЗАКОН ПРО ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ
10.07.2011 - ЗАКОН О ЗАПОВЕДНОМ ФОНДЕ
10.07.2011 - ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
10.07.2011 - ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.
Нет содержания для этого блока!
Отдых в Крыму
    Отдых в Крыму

Рейтинг