Добро пожаловать!
Основные разделы
ГлавнаяГлавная
ФорумФорум
RSS InfoRSS Info
АккаунтАккаунт
Каталог ссылокКаталог ссылок
КонтактыКонтакты
Личные сообщенияЛичные сообщения
Новости Эко-МИРА
НОВОСТИ ЭКОЛОГИИ НОВОСТИ ЭКОЛОГИИ
Опрос (голосование)Опрос (голосование)
ПоискПоиск
ПомощьПомощь
СТАТЬИСТАТЬИ
ФАЙЛЫФАЙЛЫ

Опрос пользователей
Ваше отношение к строительству в Севастополе угольного терминала

Я за строительство терминала
Я против строительства терминала
Мне безразлично построят его или нет


Результаты
Другие опросы

Всего голосов: 60
Комментарии: 4

Дружественные сайты
МорепромГИС-атмосфераБорщец


Банер 2
Нет содержания для этого блока!

Главная  Лучшие    Популярные   Список  
Статьи » Законодательство
НОРМАТИВИ граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел
Разместил: Всезнайка Дата: 13.12.2012       Прочитано: 1144   
0
ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства охорони
                                      навколишнього природного
                                      середовища України
                                      27.06.2006  N 309

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      1 серпня 2006 р.
                                      за N 912/12786
 

НОРМАТИВИ
граничнодопустимих викидів забруднюючих
речовин із стаціонарних джерел
 


                      1. Загальні положення

     Відповідно до  Закону  України  "Про   охорону   атмосферного повітря"  (  2707-12 ) та постанови Кабінету Міністрів України від
28.12.2001 N  1780  (  1780-2001-п  )  "Про  затвердження  Порядку розроблення  та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів
забруднюючих речовин із стаціонарних джерел", установлюються:

     1.1. Нормативи   граничнодопустимих   викидів    забруднюючих речовин   для   діючих  і  тих,  що  проектуються,  будуються  або
модернізуються,  стаціонарних джерел. Нормативи граничнодопустимих викидів  забруднюючих  речовин  та  їх сукупності належать до типу
нормативів,  що обмежують масову концентрацію забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел (мг/куб. м).

     1.2. Технологічні нормативи допустимих викидів, які обмежують масову концентрацію забруднюючих речовин у газах (мг/куб.  м),  що
відводяться від окремих типів обладнання, споруд у місці їх виходу з устаткування і складаються з:
     поточних технологічних  нормативів - для діючих окремих типів обладнання,  споруд на  рівні  підприємств  з  найкращою  існуючою
технологією  виробництва  аналогічних  за потужністю технологічних процесів;
     перспективних технологічних  нормативів  - для нових і таких, що  проектуються,  будуються  або  модернізуються,  окремих  типів
обладнання,  споруд з урахуванням передових вітчизняних і світових досягнень у відповідній сфері.


1.3. Граничнодопустима  концентрація   викидів   забруднюючих речовин в атмосферне повітря досягається без розбавлення повітря і
ґрунтується на величинах об'єму  газів,  які  приведені  до  таких нормальних умов:
     якщо гази, - температура 273 К, тиску 101,3 кПа (без поправок на вміст кисню чи вологи);
     якщо газоподібні  продукти  горіння,  -  температура  273  К, тиск 101,3 кПа,  сухий газ;  3%  кисню для рідкого і газоподібного
палива, 6% кисню для твердого палива; 15% кисню для газових турбін і дизельних двигунів.

     1.4. Якщо  для  стаціонарного  джерела  встановлені нормативи граничнодопустимого викиду забруднюючої речовини та  технологічний
норматив  допустимого  викиду,  тоді  застосовується технологічний норматив допустимого викиду.

     1.5. Дотримання   нормативів    граничнодопустимих    викидів забруднюючих речовин є обов'язковим для всіх стаціонарних джерел.

             2. Нормативи граничнодопустимих викидів
           забруднюючих речовин із стаціонарних джерел

     2.1. Нормативи   граничнодопустимих   викидів   суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом
     Масові концентрації     суспендованих     твердих    частинок недиференційованих    за    складом,   не   повинні   перевищувати
встановлених   значень   нормативів   граничнодопустимих  викидів, наведених у табл. 1.2.2. Нормативи  граничнодопустимих  викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)
     Масові концентрації  речовин  у вигляді суспендованих твердих частинок   (мікрочастинки  та  волокна)  не  повинні  перевищувати
встановлених   значень   нормативів   граничнодопустимих  викидів, наведених у табл. 2.
  За наявності   у   викидах   кількох   речовин   у    вигляді суспендованих  твердих  частинок (мікрочастинки та волокна) одного
класу  небезпеки  сумарна  концентрація  цих  речовин  не  повинна перевищувати  встановлених  значень  нормативів граничнодопустимих
викидів для даного класу небезпеки.

     2.3. Нормативи   граничнодопустимих   викидів    забруднюючих речовин, визначених як канцерогенні речовини
     Масові концентрації  забруднюючих  речовин,   визначених   як канцерогенні   речовини,   не  повинні  перевищувати  встановлених
значень граничнодопустимих викидів, наведених у табл. 3.
  1. За  наявності  у  викидах  кількох  канцерогенних  речовин одного класу небезпеки сумарна концентрація цих речовин не повинна
перевищувати встановлених  значень  нормативів  граничнодопустимих викидів для даного класу небезпеки.

     2. При  спільній  присутності речовин I і II класів небезпеки сумарна концентрація   цих   речовин   не   повинна   перевищувати
1 мг/куб.  м,  а при спільній присутності речовин I і III або II і III класів небезпеки сумарна концентрація цих речовин  не  повинна
перевищувати 5 мг/куб. м.

     2.4. Нормативи  граничнодопустимих  викидів  пароподібних  та газоподібних неорганічних сполук
     Масові концентрації пароподібних та газоподібних неорганічних сполук не повинні  перевищувати  встановлених  значень  нормативів
граничнодопустимих викидів, наведених у табл. 4.

2.5.Нормативи граничнодопустимих     викидів     забруднюючих речовин, віднесених до органічних сполук
     Масові концентрації   забруднюючих   речовин,  віднесених  до органічних сполук,  не повинні перевищувати  встановлених  значень
нормативів граничнодопустимих викидів, наведених у табл. 5.1. При спільній присутності у викиді  декількох  забруднюючих речовин,  віднесених  до органічних сполук,  що належать до одного
класу  небезпеки,  сумарні  масові  концентрації  цих  речовин  не повинні   перевищувати   встановлених  значень  граничнодопустимих
викидів для відповідного класу небезпеки.

     2. При спільній присутності у викиді органічних  забруднюючих речовин,  що належать до різних класів небезпеки,  та при сумарній
масовій  витраті   цих   речовин   від   2000   г/год   і   більше установлюється, що одночасно:
     - сумарна  масова  концентрація  цих   речовин   не   повинна перевищувати 150 мг/куб. м;
     - масова концентрація кожної речовини не повинна перевищувати значень   граничнодопустимого   викиду,  установленого  для  класу
небезпеки, до якого належить ця забруднююча речовина.

     3. Масові   концентрації   органічних   сполук   у    вигляді суспендованих  твердих  частинок,  віднесених до II або III класів
небезпеки,  не повинні перевищувати нормативів  граничнодопустимих викидів, установлених у розділі 2.1 (табл. 1).

         3. Визначення відповідності вмісту забруднюючих
        речовин у викидах стаціонарних джерел установленим
              нормативам граничнодопустимих викидів

     3.1. Результати  вимірювань масової концентрації забруднюючих речовин у викидах стаціонарних джерел зводяться до нормальних умов
(273 К, 101,3 кПа ) і стандартного вмісту кисню.
     Розряд останньої цифри  результату  вимірювань  та  останньої значущої цифри похибки вимірювань повинен відповідати один одному.
     При порівнянні результатів  вимірювань  масової  концентрації забруднюючих      речовин      з     установленими     нормативами
граничнодопустимого  викиду  значення   похибок   вимірювання   не враховуються.

     3.2. Результати  вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини,  які характеризують уміст цієї забруднюючої речовини  за
двадцятихвилинний  проміжок  часу  по  всьому  вимірному  перерізу газоходу,  уважаються   такими,   що   не   перевищують   значення
відповідного  нормативу граничнодопустимого викиду,  якщо значення кожного   результату   вимірювання   не    перевищують    значення
встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

     3.3. Результати    вимірювань,    отримані    при   здісненні безперервного автоматизованого контролю,  які характеризують уміст
забруднюючої  речовини  по  всьому  вимірному  перерізу  газоходу, уважаються  такими,  що   не   перевищують   значень   відповідних
нормативів, якщо одночасно виконуються такі умови:
     а) значення осереднених результатів за  добу  не  перевищують установленого нормативу граничнодопустимого викиду;
     б) 97%  усіх середніх значень, виміряних за двадцятихвилинний інтервал,   не   перевищують   установленого   значення  нормативу
граничнодопустимого викиду;
     в) 3%   середніх   значень,  виміряних  за  двадцятихвилинний інтервал,  не перевищують  1,2  встановленого  значення  нормативу
граничнодопустимого викиду.

     3.4. Результати  вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини повинні характеризувати  її  вміст  за  двадцятихвилинний
проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу.

     3.5. Обчислення  величини  масової  витрати (г/год) за період одна година визначається як сума  масових  витрат,  визначених  за
двадцятихвилинні проміжки у відповідному періоді часу.

 Заступник директора
 Департаменту екологічної
 безпеки та поводження
 з небезпечними хімічними
 речовинами та відходами                                В.ГорбуновДополнительно по данной категории

14.01.2013 - Текст киотского протокола
13.12.2012 - Выдержки из Конституции Украины касающиеся экологии и прав граждан
13.12.2012 - ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ САНІТАРНИХ ПРАВИЛ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ НАСЕЛЕНИХ ПУ
13.12.2012 - "Закон о требованиях для получения разрешений на выбросы вредных веществ" N 108
13.12.2012 - "Про порядок ограничения, временного запрета или приостановки работы предприятий
13.12.2012 - "Порядок проведения и оплаты работ по выдаче разерешений на выбросы" N 302
13.12.2012 - Орхусская конвенция
14.07.2011 - ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки
11.07.2011 - Закон об экологической сети Украины
11.07.2011 - Закон Украины про отходы
10.07.2011 - ВОДНЫЙ КОДЕКС УКРАИНЫ
10.07.2011 - ЗАКОН ПРО ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ
10.07.2011 - ЗАКОН О ЗАПОВЕДНОМ ФОНДЕ
10.07.2011 - ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
10.07.2011 - ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.
Нет содержания для этого блока!
Отдых в Крыму
    Отдых в Крыму

Рейтинг