Добро пожаловать!
Основные разделы
ГлавнаяГлавная
ФорумФорум
RSS InfoRSS Info
АккаунтАккаунт
Каталог ссылокКаталог ссылок
КонтактыКонтакты
Личные сообщенияЛичные сообщения
Новости Эко-МИРА
НОВОСТИ ЭКОЛОГИИ НОВОСТИ ЭКОЛОГИИ
Опрос (голосование)Опрос (голосование)
ПоискПоиск
ПомощьПомощь
СТАТЬИСТАТЬИ
ФАЙЛЫФАЙЛЫ

Опрос пользователей
На каком авто Вы предпочтете ездить?

На бензиновом
На дизеле
На газе
На электротяге
Пешком или велосипеде


Результаты
Другие опросы

Всего голосов: 40
Комментарии: 1

Дружественные сайты
МорепромГИС-атмосфераБорщец


Банер 2
Нет содержания для этого блока!

Главная  Лучшие    Популярные   Список  
ЗаконодательствоЗаконодательство
Методики и руководстваМетодики и руководства
Методики, руководства, стандарты, ГОСТ и т.д.
Научные статьиНаучные статьи
Оборудование и технологииОборудование и технологии
Общественные организацииОбщественные организации
Здоровье и рекомендации врачейЗдоровье и рекомендации врачей
РазноеРазное
Экологическое образованиеЭкологическое образование

Общее количество: 118 страниц в 8 категориях
Разместил: Всезнайка Дата: 13.12.2012    Комментарии    Прочитано: 980   
0

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постановою Верховної Ради України

від 29 жовтня 1992 року N 2751-XII

 


ПОРЯДОК

обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ,

організацій і об'єктів у разі порушення нимизаконодавства про охорону навколишнього

природного середовища

 


1. Цей Порядок визначає правові основи прийняття рішень про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення діяльності

підприємств, установ, організацій і об'єктів (надалі - підприємств) незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища.


2. Діяльність підприємств, що здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища,

може бути:

обмежена - на певний період (до виконання необхідних природоохоронних заходів) встановлюються зменшені обсяги викидів і

скидів забруднюючих речовин та розміщення відходів у цілому по підприємству чи по окремих його цехах (дільницях) і одиницях

обладнання;

тимчасово заборонена (зупинена) - до виконання необхідних природоохоронних заходів зупиняється експлуатація підприємства

чи окремих його цехів (дільниць) і одиниць обладнання;

припинена - повністю припиняється експлуатація підприємства чи окремих його цехів (дільниць) і одиниць обладнання.

При тимчасовій забороні (зупиненні) чи припиненні діяльності підприємств забороняються всі викиди і скиди забруднюючих речовин

та розміщення відходів по підприємствах в цілому чи окремих їх цехах (дільницях) і одиницях обладнання.
Разместил: Всезнайка Дата: 13.12.2012    Комментарии    Прочитано: 1098   
0
ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства охорони
                                      навколишнього природного
                                      середовища України
                                      27.06.2006  N 309

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      1 серпня 2006 р.
                                      за N 912/12786
 

НОРМАТИВИ
граничнодопустимих викидів забруднюючих
речовин із стаціонарних джерел
 


                      1. Загальні положення

     Відповідно до  Закону  України  "Про   охорону   атмосферного повітря"  (  2707-12 ) та постанови Кабінету Міністрів України від
28.12.2001 N  1780  (  1780-2001-п  )  "Про  затвердження  Порядку розроблення  та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів
забруднюючих речовин із стаціонарних джерел", установлюються:

     1.1. Нормативи   граничнодопустимих   викидів    забруднюючих речовин   для   діючих  і  тих,  що  проектуються,  будуються  або
модернізуються,  стаціонарних джерел. Нормативи граничнодопустимих викидів  забруднюючих  речовин  та  їх сукупності належать до типу
нормативів,  що обмежують масову концентрацію забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел (мг/куб. м).

     1.2. Технологічні нормативи допустимих викидів, які обмежують масову концентрацію забруднюючих речовин у газах (мг/куб.  м),  що
відводяться від окремих типів обладнання, споруд у місці їх виходу з устаткування і складаються з:
     поточних технологічних  нормативів - для діючих окремих типів обладнання,  споруд на  рівні  підприємств  з  найкращою  існуючою
технологією  виробництва  аналогічних  за потужністю технологічних процесів;
     перспективних технологічних  нормативів  - для нових і таких, що  проектуються,  будуються  або  модернізуються,  окремих  типів
обладнання,  споруд з урахуванням передових вітчизняних і світових досягнень у відповідній сфері.
Разместил: Всезнайка Дата: 13.12.2012    Комментарии    Прочитано: 951   
0

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 13 березня 2002 р. N 302


ПОРЯДОК

проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих

речовин в атмосферне повітря стаціонарнимиджерелами, обліку підприємств, установ,

організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи1. Цей Порядок встановлює єдиний механізм проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.


2. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (далі - дозвіл) - це офіційний документ,

який дає право підприємствам, установам, організаціям та громадянам - підприємцям (далі - суб'єкт господарювання)

експлуатувати об'єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання

встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів

забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.
Разместил: Всезнайка Дата: 13.12.2012    Комментарии    Прочитано: 1045   
0

Конвенція

про доступ до інформації, участь громадськості

в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя

з питань, що стосуються довкілля


( Орхуська Конвенція)


( Конвенцію ратифіковано Законом N 832-XIV ( 832-14 )

від 06.07.99 )


{ Поправки до Конвенції див.

Рішення( 995_i72 ) від 27.05.2005 }

 


Дата підписання: 25.06.1998

Дата підписання від імені України: 25.06.1998

Дата ратифікації Україною: 06.07.1999

Дата набрання чинності для України: 30.10.2001


Сторони цієї Конвенції, посилаючись на принцип 1-ї Стокгольмської декларації про середовище навколо людини ( 995_454 ), посилаючись також на принцип 10-ї Ріо-де-Жанейрської декларації про навколишнє середовище і розвиток ( 995_455 ), посилаючись далі на резолюцію Генеральної Асамблеї 37/7 від 28 жовтня 1982 року про Всесвітню хартію природи і 45/94 від 14 грудня 1990 року про необхідність забезпечення здорового навколишнього середовища в інтересах добробуту людей, посилаючись на Європейську хартію про навколишнє середовище та охорону здоров'я, яка була прийнята Першою Європейською конференцією "Навколишнє середовище і здоров'я" Всесвітньої організації охорони здоров'я у Франкфурті-на-Майні, Німеччина, 8 грудня 1989 року, підтверджуючи необхідність захищати та оберігати навколишнє середовище і поліпшувати його стан, а також забезпечувати сталий та екологічно безпечний розвиток, визнаючи, що адекватна охорона навколишнього середовища важлива для добробуту людини, дотримання основних прав людини, включаючи саме право на життя, визнаючи також, що кожна людина має право жити в навколишньому середовищі, сприятливому для її здоров'я та добробуту, а також зобов'язана як індивідуально, так і спільно з іншими людьми захищати і покращувати навколишнє середовище на благо нинішнього та прийдешніх поколінь, враховуючи, що для забезпечення можливості відстоювати це право та виконувати цей обов'язок, громадяни повинні мати доступ до інформації, право брати участь у процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя з питань, які
Разместил: Guest Дата: 26.11.2012    Комментарий: 1    Прочитано: 2594   
2

Одной из наиболее волнующей проблемой экологического характера среднестатистического жителя страны есть проблема очистных сооружений города, где он живет. Многие года, проживаючи рядом с этими страшными с любой точки зрения сооружениями, никто не задумывается о последствиях не решения проблемы очистных сооружений. Но в последние годы то, что казалось бы скрытым, всплыло на поверхность.
Разместил: Всезнайка Дата: 01.10.2012    Комментарии    Прочитано: 3017   
4Сначала, несколько слов о ГМО . Генетически модифицированные организмы (сокращенно - ГМО) - это организмы, которые создаются человеком с использованием наиболее современных молекулярно-биологических методов на основе биологических законов и реально существующих живых организмов. ГМО объединяют три группы организмов - генетически модифицированные микроорганизмы (ГММ), животных (ГМЖ) и. растения (ГМР). Наибольшее распространение получили именно генетически модифицированные растения.
Разместил: Всезнайка Дата: 23.03.2012    Комментарии    Прочитано: 2273   
0

1. Предпосылки

В соответствии с современным экологическим прогнозированием в 2030-2050 годах, в результате глобального нарушения границ и запретов законов биосферы разрушение окружающей среды приобретет необратимый характер.
Одной из причин экологических кризисных явлений, которые периодически проявляются в том или другом регионе, является отсутствие совершенного механизма координации и управления природоохранной деятельностью. Прежде всего природоохранную деятельность нужно рассматривать как небольшую составляющую общей деятельности общества. Качество природоохранных мероприятий непосредственно зависит от качества внедрения новейших технологий во всех сферах деятельности человечества.   
Разместил: Всезнайка Дата: 13.03.2012    Комментарии    Прочитано: 3260   
0
мобильник

Международное агентство по изучению рака недавно признало, что излучение от мобильных телефонов «может быть канцерогенным». Это заставляет задуматься о более тщательном выборе аппарата. CHIP расскажет, какие модели могут быть опасны, а какие вполне безобидны.
По мнению экспертной группы Всемирной организации здравоохранения и Международного агентства по изучению рака, от опасного излучения, которое исходит от мобильных телефонов, нельзя отмахиваться. По результатам исследования ученые пришли к выводу, что электромагнитные волны «могут служить причиной возникновения онкологических заболеваний у людей».
Разместил: Всезнайка Дата: 24.02.2012    Комментарии    Прочитано: 1204   
3.5
инсульт


Американские ученые связали риск инсульта с уровнем загрязнения воздуха. Исследование провела группа специалистов под руководством Грегори Уэллениуса (Gregory Wellenius) из Брауновского университета.

Уэллениус и его коллеги изучили медицинские данные более 1,7 тысячи пациентов. Все они были госпитализированы с симптомами ишемического инсульта в один из медицинских центров Бостона в период с 1999 по 2008 год. После этого ученые собрали информацию о загрязнении воздуха в городе и его окрестностях.
Разместил: Всезнайка Дата: 24.02.2012    Комментарии    Прочитано: 3733   
3.5
экологическое жилье

Безопасное жилье, экологически чистый дом, зеленый дом, ЭКОДОМ  и еще много других терминов можно встретить в литературе, СМИ  и Интернете.
Как бы не называли такой тип жилья везде подразумевается одно - в первую очередь его безопасность для здоровья человека, а во вторую очередь безопасность для окружающего мира.
Большинство из нас привыкли к бетонным многоэтажкам и другого жилья себе уже и не представляем. Мало кто обращает внимание на то, что жилье негативно влияет на наше здоровье.
В нашей статье мы не только обозначим основные опасности, которые нас с вами подстерегают, но и предложим конкретные пути их решения.
Особенно серьезно подходить к решению вопроса безопасности жилья необходимо подходить людям с слабым иммунитетом, людям, которые болеют аллергией и астмой.
Разместил: Всезнайка Дата: 15.02.2012    Комментарии    Прочитано: 2033   
2
Разместил: Всезнайка Дата: 12.02.2012    Комментарии: 3    Прочитано: 5856   
4.5
Бензопирен

Одно из недавних постановлений Президента РФ предусматривает перевод автотранспорта на более экологичные марки бензина. В числе вредных веществ, извергающихся из выхлопных труб авто,  бензопирен - производное многих канцерогенных продуктов неполного сгорания топлива.

Немудрено, что он оказался в ряду причин онкологических заболеваний. Причем во всем мире отмечается заболеваемость раком под воздействием бензопирена. Не исключение и наша область, особенно - города Новодвинск, Архангельск, Мирный и некоторые другие, где по дорогам курсирует большое количество автотранспорта.

Источником выброса бензопирена являются и все трубы, из которых исходят с дымом продукты неполного сгорания топлива. Особенно при сжигании таких его видов, как мазут, дизтопливо, каменный уголь.

Разместил: Всезнайка Дата: 09.02.2012    Комментарии    Прочитано: 19877   
5
Человек всегда жил в мире звуков и шума. Звуком называют такие механические колебания внешней среды, которые воспринимаются слуховым аппаратом человека (от 16 до 20 000 колебаний в секунду). Колебания большей частоты называют ультразвуком, меньшей - инфразвуком. Шум  - громкие звуки, слившиеся в нестройное звучание.

Для всех живых организмов, в том числе и человека, звук является одним из воздействий окружающей среды. В природе громкие звуки редки, шум относительно слаб и непродолжителен. Сочетание звуковых раздражителей дает время животным и человеку, необходимое для оценки их характера и формирования ответной реакции. Звуки и шумы большой мощности поражают слуховой аппарат, нервные центры, могут вызвать болевые ощущения и шок. Так действует шумовое загрязнение.

Разместил: Всезнайка Дата: 09.02.2012    Комментарии    Прочитано: 12677   
4
Человек живет среди различных звуков и шумов . Часть из них является полезными сигналами, дающими возможность общаться, правильно ориентироваться в окружающей среде, принимать участие в трудовом процессе и т. п. Другие мешают, раздражают и даже могут повредить здоровью.

Издавна известно благоприятное влияние на организм человека шумов природной среды (листьев, дождя, реки и др.). Статистика свидетельствует о том, что у людей, работающих в лесу, у реки, на море, реже, чем у жителей городов, встречаются заболевания нервной и сердечно-сосудистой системы. Установлено, что шелест листьев, пение птиц, журчание ручья, звуки дождя оздоравливают нервную систему. Под влиянием звуков, издаваемых водопадом, усиливается работа мышц.

Разместил: Всезнайка Дата: 08.02.2012    Комментарии    Прочитано: 3492   
0
Вопросы экологии сегодня рассматриваются глобально на мировом уровне. Это одна из самых важных проблем общества. Мы не сможем решить эту глобальную проблему в краткой статье, но постараемся найти  решение, как самостоятельно можно свести к минимуму влияние недостаточно здорового воздуха в доме или на работе.
Среднестатистический житель крупного города проводит в помещении 80-90% времени. И ежедневно через свои легкие пропускает 15-25 кг воздуха в спокойном состоянии и в 6-8 раз больше во время активной физической деятельности. Микроклимат в этих помещениях как правило абсолютно не соответствует показателям, необходимым человеку. Воздух, как в офисе так и в квартире, насыщен большим количеством вредных веществ: аэрозолями, содержащими вирусные и бактериальные инфекции; аллергенами (частицы пылевого клеща, цветочная пыльца, волоски и чешуйки кожи домашних животных и человека); пыль и выхлопные газы, попадающие с улицы через открытое окно; испарения лакокрасочных поверхностей и прочее.
Нет содержания для этого блока!
Отдых в Крыму
    Отдых в Крыму

Рейтинг